Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2019 wordt gehouden op dinsdag 19 november a.s.
Aanvang 20:00 uur. Locatie: Party Centrum Hercules te Diessen.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststelling notulen Alg. Ledenvergadering 2018
 • Jaarverslag secretaris met mededelingen / ingekomen stukken
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie (nu: Carlo Aerts -aftredend-, Ton Verhoeven, Sjors Bazelmans)
 • Verkiezing bestuur (aftredend: Jack van Woensel, Jack Klaassen)
 • Contributie voor het jaar 2021
 • Wedstrijdprogramma senioren / junioren (door CC)
 • Visuitzet 2020
 • Werkgroep
 • Rondvraag
 • Sluiting van de vergadering
 • Wij hopen u daarbij te mogen begroeten.

  Bestuur HSV ‘t Turkaa
  Diessen