Gesloten tijden

Vissoorten…

  • Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het verboden om in Nederlands binnenwater te vissen met vrijwel alle kunstaas. Ook voor een aantal vissoorten geldt deze periode in Nederland als gesloten tijd. Vangt men zo’n vissoort in die periode, dan moet de vis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden en direct in hetzelfde water te worden teruggezet.
  • Snoek: Gesloten tijd van 1 maart tot de laatste zaterdag van mei.
   Over deze tijd is vaak verwarring omdat men in de maand maart volgens de wet wel mag vissen met een dood visje of kunstaas op snoek maar dat deze in de maand maart direct in hetzelfde water dient te worden teruggezet.
   Eigenlijk is de gesloten tijd voor snoek dan dezelfde als voor de snoekbaars en baars.
   Snoekbaars en baars: Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei.

 

Aassoorten…

  • Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het verboden om te vissen met aas als:
   • een dood visje
   • een stukje vis (ongeacht hoe groot)
   • slachtproducten
   • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm
  • LET OP: Het verbod geldt alleen voor het vissen met een hengel. Het gebruik van de betreffende aassoorten in het lokvoer is dus niet verboden.

 

Video “Gesloten tijden” van sportvisserij Nederland: