MijnSportvisserij

MijnSportvisserij is de online service omgeving van Sportvisserij Nederland. Hier kun je eenvoudig als lid van Sportvisserij Nederland, je eigen gegevens online beheren.
Om van deze online service omgeving gebruik te kunnen maken, dien je eerst de gegevens van je VISpas(sen) hieraan te koppelen. Hoe doe je dat?…

  • Ga naar de website “mijnsportvisserij.nl” en meld je aan
  • Vervolgens klik je op de keuzemogelijkheid “Google+” of “Facebook”
  • Je komt nu op een “persoonlijke” pagina”
  • Kies links de keuze mogelijkheid “VISpassen” en koppel je VISpas door het nummer in te voeren
  • Dan verschijnt je VISpas en ook eventuele extra VISpas(sen)
  • Nu kun je ook in je eigen profiel waar je alle gegevens kunt aanpassen, aanvragen doen en opzeggen

Profiel

Hier kun je via alle gegevens wijzigen, adres wijzigen, 
email van Google of Facebook aan- of uitzetten,
wachtwoord wijzigingen profiel verwijderen.
VISpassen

Hier kun je je VISpassen kopie aanvragen of opzeggen.

Viswaterlijst

Hier vind je alles over de VISplanner.
Mevissen
Hier kun je een MeeVIStoestemming bestellen.
Contact
Hier vind je het e-mail formulier voor vragen en/of opmerkingen.