Aandachtspunten jeugdwedstrijden

Voor de jeugdwedstrijden is geen speciaal wedstrijdreglement opgsteld. Wel zijn er aandachtspunten die belangrijk zijn om te weten (ook voor ouders/verzorgers/helpers) die gelden bij deelname aan de jeugdwedstrijden.

Belangrijk! Zorg er voor (bij afwezigheid van uzelf als ouder/verzorger/helper) dat u tijdens de wedstrijden telefonisch bereikbaar bent, zodat de CC-junioren (Kees van Hamont en Jack van Woensel) u per direct kunnen contacten bij camaliteiten of in geval van nood!

Aandachtspunten jeugdwedstrijden:

 1. Om deel te mogen nemen aan de jeugdwedstrijden dient men lid te zijn van HSV ‘t Turkaa te Diessen.
 2. Vanaf acht (8) jaar telt men als jeugdlid.
 3. Als jeugdlid kan worden deelgenomen aan de jeugdwedstrijden t/m het lopende jaar waarin men 14 (veertien) jaar wordt.
  In overleg kan dit worden verlengd met 1 (één) jaar.
 4. Deelnemers dienen ca. een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor loting van de visplekken.
 5. Er wordt gevist op aantal en gewicht. Puntentelling volgens optelling van de verkregen punten van beiden.
 6. Er wordt enkel gevist met de “vaste stok”.
 7. Voor aas en voer wordt gezorgd door de CC-junioren.
 8. De deelnemers dienen zelf een deugdelijk bewaarnet mee te brengen (minimaal 1,5 meter lang i.v.m. hoogteverschil tussen wateroppervlak en visvlonder).
 9. Deelnemers dienen ca. een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor loting van de visplekken.
 10. Er wordt een voor alle deelnemers duidelijk hoorbaar startsignaal en eindsignaal gegeven.
 11. Voor het startsignaal is het verboden te voeren, peilen is wel toegestaan. Vis gehaakt in het eindsignaal telt mee.
 12. Snoek, snoekbaars en paling die gevangen wordt dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet en tellen dus niet mee.
 13. Het is niet toegestaan om voor een ander vis te scheppen of op een andere manier hierbij hulp te bieden. Tenzij met de CC-junioren anders is overeengekomen.
 14. Als een wedstrijd wordt verhinderd, door bijv. noodweer, wordt deze verschoven naar een later te bepalen datum, of de wedstrijd zal geheel vervallen, dit bepaalt dan de CC-junioren. Is de wedstrijd al begonnen en wordt men geteisterd door bijv. onweer, dan zal door de CC-junioren worden bekeken of het zin heeft om te wachten tot het noodweer over is. Heeft dit geen zin, dan geldt het volgende:
  – Is de wedstrijd voor meer dan de helft verstreken, dan telt de wedstrijd.
  – Is de wedstrijd niet voor de helft verstreken, dan bepaalt de CC-junioren.
 15. Alleen commissieleden mogen de visvlonders betreden. In overleg kan hiervoor uitzondering worden gemaakt.
 16. Indien er klachten zijn aangaande de wedstrijden, kan men deze alleen schriftelijk indienen bij de CC-junioren. De op schrift gestelde klacht kan dan door de CC-junioren worden ingezien en behandeld. Na overleg kan dan aan de indiener binnen korte tijd verslag worden uitgebracht.
 17. De CC-junioren beslist welke visstekken er per wedstrijd worden gebruikt. Dit kan echter wel in overleg gebeuren naar omstandigheden, maar de CC-junioren neemt het definitieve besluit.
 18. Waarin deze aandachtspunten niet voorzien, beslist de CC-junioren (indien nodig in overleg met het bestuur).